Collsacabra, visió de futur

Divendres, 8 d’abril de 2022

Procés participatiu per definir el futur del Collsacabra

Collsacabra, visió de futur

Collsacabra visió de futur, vol ser un procés participatiu, on es defineixin quines han de ser les linees a seguir en els propers anys, en relació al desenvolupament del territori.
Són molts els reptes que hi ha, en aquest moment, damunt la taula i moltes les problemàtiques que s’han anat agreujant al llarg dels últims anys i sobretot arran de la crisi provocada per  la Covid.
És per això que creiem que ha arribat l’hora d’afrontar i plantejar nous reptes que ens portin a aconseguir un Collsacabra per la gent que hi vivim i a on l’accés a la vivenda o a la terra sigui fàcil, on hi haig oportunitats laborals, on es pugui gaudir de la natura amb tranquil·litat i a on el més important sigui el benestar, en tots els àmbits, dels veïns i veïnes...

A qui va adreçat

Aquest procés va adreçat a tota a població del Collsacabra

Objectiu general

Aconseguir que la gestió del Collsacabra es fonamenti en un model propi, orientat al benestar conjunt de la població local, de la seva qualitat de vida i de la singularització del territori a partir dels valors locals; un model consensuat amb la població local, concertat amb el sector privat, les entitats i els col··lectius, amb unitat de criteris i una cooperació lleial , transparent i permanent

Objectius específics

• Promoure un procés participatiu, obert que permeti consensuar una visió de futur, uns objectius estratègics i unes accions prioritàries que ajudin a definir un model de gestió i governança propi del territori del Collsacabra.
• Crear una comissió que integri els màxims representants dels tres ajuntaments, per tal de preparar la proposta i desenvolupar aquesta visió de futur del Collsacabra.
• Crear subcomissions amb representants de diferents àmbits i sectors del territori per definir i fer efectives les accions i fer-.ne el seguiment per dur a terme una gestió adaptada i efectiva.

Darrera actualització: 8.04.2022 | 12:54