• Ajuts Socials 26.05.2021

  Benvolgut/da,

  Us comuniquem que des del Consorci d’Osona de Serveis Socials i els Ajuntaments de la comarca d’Osona s’obre una convocatòria d’ajuts, que tenen per finalitat cobrir una part de les despeses dels casals, colònies, estades, activitats esportives, acampades, campus, cursos i altres activitats educatives destinades al lleure dels infants entre 3 i 16 anys que es duguin a terme durant el període d’estiu que no hi ha escola a les famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social dels municipis que pertanyen al Consorci d’Osona de Serveis Socials i formen part d’aquesta convocatòria.

  Les sol·licituds es podran presentar per Internet a través de la web del Consorci http://ajuts.osonaacciosocial.cat/, directament als respectius ajuntaments de la comarca que formin part d’aquesta convocatòria, o a les oficines del Consorci de Serveis Socials d’Osona, Edifici Vicus – Av. del Mercat, 8, 3 planta – 08500 Vic. El termini per a presentar la sol·licitud, juntament amb el document d’inscripció de l’activitat, i si s’escau, del comprovant de pagament, és del 3 al 23 de juny de 2021. El comprovant del pagament es pot presentar fins al 30 d’agost.  

  Per poder tenir accés a la convocatòria, les persones beneficiàries dels ajuts han d’estar empadronats al municipi. Per concedir els ajuts es tindran en compte les següents valoracions econòmiques, descomptat un import màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €. Si es superen aquests llindars econòmics, tenint en compte els membres residents al domicili i els seus ingressos econòmics, la sol·licitud es denegarà.

   

   

  TRAM A

  TRAM B

  TRAM C

  Llars d’un adult

  10.096,50 €

  6.731,00 €

  4.206,80 €

  Llars d’un adult i un infant

  13.125,50 €

  8.750,30  €

  5.468,90 €

  Llars d’un adult i dos infants

  16.154,40 €

  10.769,60 €

  6.731,00 €

  Llars de dos adults

  15.144,80 €

  10.096,50 €

  6.310,00 €

  Llars de dos adults i un infant

  18.173,70 €

  12.115,80 €

  7.572,30 €

  Llars de dos adults i dos infants

  21.202,70 €

  14.135,10 €

  8.834,40 €

  Llars de dos adults i tres infants

  24.231,60 €

  16.154,40 €

  10.096,50 €

  Per cada adult no contemplat

  Per cada infant no contemplat

  + 5.048,30 €

  + 3.029,00 €

  + 3.365,50 €

  + 2.019,30 €

  + 2.103,20 €

  + 1.262,10 €

   

  Els beneficiaris del tram A hauran de complir algun dels criteris següents:

  Acreditació de família nombrosa

  Resolució de grau de dependència

  Acreditació de família monoparental

  Reconeixement d’almenys un 33% de discapacitat

  Els beneficiaris del tram B i C, si no superen els llindars econòmics, la sol·licitud serà concedida.

  Per a qualsevol aclariment restem a la vostra disposició. Podeu contactar amb el Consorci d’Osona de Serveis Socials al telèfon 93 171 00 73 de dilluns a dijous de 9:00h a 18:00h i divendres de 9:00h a 14:00h o a través de info@cssosona.cat

 • Desplegament d'Informadors al Collsacabra 1 i 2 de maig 30.04.2021

 • Panoràmica Convocatòria gestió piscina municipal 16.04.2021

  Convocatòria de licitació del contracte de la gestió externa de les instal·lacions de la piscina municipal de Tavertet

 • Arranjament i Millora del camí rural de Tavertet a Rupit 07.04.2021

  AJUNTAMENT DE TAVERTET


  Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obra.


  El Ple de l’Ajuntament de Tavertet, en data 31 de març de 2021, aprovà inicialment el projecte
  d’obres “ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMI RURAL DE TAVERTET A RUPIT”, redactat per Tenas i Matas Arquitectes, SLP. Ascendint el pressupost d’execució del contracte (IVA inclòs) a la quantitat de dos-cents cinquanta mil euros (250.000 €).
  Aquest projectes es sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el tauler d’anuncis i a la seu electrònica d’aquesta corporació, durant el qual es podrà examinar i formular les al·legacions pertinents, de conformitat amb l’art. 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.


  Tavertet, 7 d’abril de 2021.


  L’Alcalde, Albert Pardo Olmos.

 • Taller de ceràmica 07.04.2021

  Tavertet, abril 2021
  (Gratuït. Places limitades a 12 alumnes)


  Divendres 16, Dissabte 17, Divendres 23 i Divendres 30
  Horari: de 10 a 12h, al local de l’Ajuntament.
  (Si per motius de restriccions no es pot fer en aquestes dates, es posposarà)

  Iniciació a la ceràmica:

  És un taller d'iniciació a la ceràmica on construirem peces amb motllo, xurros, planxes o
  modelat; les decorarem amb òxids, esmalts i altres tècniques decoratives, i les courem.
  De manera que ens emportarem a casa la nostra creació: utilitària (bols, gerres, plats, tasses,
  etc); decorativa( gerros, centres, joies etc); i/o artística (escultura, mural...).


  Per apuntar-se, i més informació: Ajuntament de Tavertet


  Organitza:
  Ajuntament de Tavertet

Més notícies