Real Decret-llei 8/2020, de mesures en relació al COVID-19

Dijous, 19 de març de 2020 a les 00:00

Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

El Govern ha aprovat un conjunt de mesures com a conseqüència dels efectes del Coronavirus:
En relació amb les hipoteques, subministres i persones vulnerables :
-    Es garanteix el dret a la vivenda de les persones amb més dificultats. Per això s’estableix una moratòria en el pagament de les quotes de préstecs hipotecaris que beneficiarà a aquells treballadors que vegin reduïts els seus ingressos o hagin d’anar a l’atur com a conseqüència d’aquesta situació d’emergència.
-    Es destinen 600 milions d’euros al finançament de prestacions bàsiques dels corresponents serveis socials de les comunitats autònomes i ens locals, amb especial atenció a l’assistència domiciliària de persones majors i dependents. 
-    S’amplia la protecció als subministres d’energia i d’aigua, garantint els serveis públics essencials. Com a novetat, també s’asseguren els serveis de telecomunicacions, un sistema que després d’haver-se decretat l’estat d’alarma, s’ha convertit en clau. Es prorroga la duració del bo social als beneficiaris que havien de renovar la seva sol·licitud, que podran realitzar el tràmit fins el 15 de setembre.

I respecte la Protecció al treball:
-    Es permet que els treballadors puguin adaptar o reduir la seva jornada de treball inclús fins al 100% per fer front a les necessitats de conciliació i cura. 
-    Sobre el teletreball, es remarca el seu caràcter preferent simplificant la forma de fer-ho
-    Es promouen els ajustos temporals de plantilla a través de la flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació de Treball. Els ERTES causats per la crisi del Coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per atur, encara que no compleixin el requisit de cotització previ.
-    Per el col·lectiu d’autònoms, es flexibilitza l’accés a la fi de la seva activitat de forma que puguin cobrar ràpidament una prestació en el cas de dificultats econòmiques. Aquesta ajuda, que duraria un mes, per es podria prorrogar, amb calcularà amb el 70% de la base reguladora o amb el 70% de la base mínima quan no es pugui acreditar el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació.
-    Els beneficiaris seran autònoms, inclosos els societaris i ocupadors, l’activitat dels quals quedi suspesa per la declaració de l’estat d’alarma o si la facturació en el mes anterior al que sol·licita la prestació es veu reduïda en un 75% en relació amb el promig de facturació del semestre anterior.

La Normativa també preveu mesures en relació l’operativitat econòmica empresarial  i a la investigació científica.

Darrera actualització: 19.03.2020 | 11:42