Oferta de Treball. Ajudant de brigada

Dijous, 7 d'octubre de 2021 a les 00:00

L'Ajuntament de Tavertet necesita cobrir 1 plaça d'ajudant de brigada, mitjançant un contracte d'obra i servei.

 

Per poder-hi optar seran requisits indispensables:

•           Estar en situació d’atur i inscrit a l’OTG com a demandant d’ocupació

•           Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la UE

•           Haver complert els 18 anys

•           Estar en possessió del permís de conduir (mínim classe B)

•           No estar donat d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social

S'haurà d'aportat la següent documentació:

•           Instància normalitzada

•           Fotocòpia del DNI

•           Tarja d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya

•           Certificat d’estudis

•           Currículum i documentació justificativa dels mèrits al·legats

El termini per presentar instàncies será el proper 18 d'octubre de 2021

Programa subvencionat per la Diputació de Barcelona

 

 

Darrera actualització: 07.10.2021 | 13:22