Oferta de feina. Auxiliar administratiu/va

Dijous, 30 de juny de 2022 a les 00:00

L'Ajuntament de Tavertet necessita cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va, amb caràcter temporal.

Per presentar-s'hi, són requisits indispensables:

 • Estar en situació d’atur i inscrit a l’OTG com a demandant d’ocupació
 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la UE
 • Haver complert els 18 anys
 • Estar en possessió del permís de conduir (mínim classe B)
 • No estar donat d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social

Documentació a aportar:

 • Instància normalitzada
 • Fotocòpia del DNI
 • Tarja d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya
 • Certificat d’estudis
 • Currículum i documentació justificativa dels mèrits al·legats

Presentació de sol·licituds:

 • Via telemàtica:https://www.tavertet.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/
 • Presencial

Termini de presentació d’instàncies: 12 de juliol de 2022

Més informació: tavertet@diba.cat

Darrera actualització: 30.06.2022 | 13:02