Aprovació inicial de l'avanç del pla especial Virupa

Dimarts, 28 de juny de 2022

Aprovació inicial de l'avanç del  pla especial Virupa

En el ple del passat 9 de juny de 2022 es va adoptar l'acord d'aprovar el document de l'avanç del pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per a la implantació d'un centre d'estudis i retirs budista "Casa Virupa" a l'entorn de la masia "El Castell", del terme municipal de Tavertet.

S'exposa l'expedient a un termini d'informació pública d'un mes, a comptar des de l'última  publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o a l'e-tauler de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 28.06.2022 | 13:53