inici cercador formulari de contacte mapa del web
PerÝode mitjÓ de pagaments a prove´dors
Seu electr˛nica > PerÝode mitjÓ de pagaments a prove´dors
El present apartat comprèn la documentació relativa als indicadors de termini de pagaments que fa l'Ajuntament a les seves empreses proveïdores.

Us oferim enn compliment de l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, segons la redacció donada per la Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 9/2013, de control del deute comercial del sector públic, i l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions publiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Primer trimestre 2016
 
 
           
            
            
Tavertet
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL
TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE
AÑO 2016
En días
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Tavertet(26,12)
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte 
de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones 
pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
NINGUNA.         

TURISME A TAVERTET
Seu electr˛nica
replica watches
Air Max 2016
Air Max pas cher
Ajuntament de Tavertet - Jaume Balmes, s/n - 08511 Tavertet - T: 93-8565079 - F: 93-8565079 -
Avís legal | Credits | Accessibilitat